ARL

Session 4: Hvor kortet peger

(bliver meget kort resume denne gang)

Vores eventyrerer startede ud fra Novus Spes og drog Hath-Rin-Eorl (tror muligvis et forkert navn er blevet oplyst pga. min fejlagtige hukommelse; Jeg må finde en måde at få en kopi af kortet ud i så stor en størrelse at man kan læse navnene), hvor Solomon havde fortalt dem, at de I et tempel til Corellon Larethian vil kunne finde et større symbol af ædelmetal som de ville få betaling for at fremskaffe til Solomon.

Da de om aftenen begyndte at gøre klar til at overnatte i Cael-Es-Lath i deres bibliotek, fandt Silcias et kort over byen før den blev til en ruin, hvorpå adskillige forskellige interessante lokationer kunne findes.

Vores eventyrerer bestemte sig for en detour ind i ruinerne af Cael-Es-Lath, for at se om de ville kunne finde flere interessante ting ved brug af et kort end de kunne da de blot ledte tilfældigt rundt.

Først undersøgte de ruinerne af School of Common Wizardry, hvor en næsten total ødelagt bygning, med en lille fløj tilbage, viste sig at være et interessant fund. I en kælder under fløjen, bag en magisk barrikeret dør, fandt de et kammer indeholdende adskillige magiske ingredienser.

Dog var en del af kammeret blevet ryddet og der var mysiske skrappe-tegn på indersiden af den magiske stendør, som om et væsen af en slags havde skrappet imod den med klør eller lignende.

De valgte at bruge rummet til at opbevare forskellige ting i, som de så senere kunne hente, heriblandt hovedsageligt bøger som var fundet i restenen af ruinen tilhørende School of Common Wizardry.

De undersøgte videre over i Cael-Es-Shar (som kortet også dækkede) og fandt ud af at gangen som gik i forbindelse med den underjordiske jordhule var kælderen tilhørende den nu fuldstændight ruinerede Mage Tower of Eili-Rodon

De valfarede da videre til en anden del af Cael-Es-Shar, hvor kortet indikerede af Eili-Rodon havde levet.

Her fandt de en sektion af byen, som ikke var ligeså hårdt ødelagt som restenen og flere intakte, dog forfaldne, bygninger var at finde her, deriblandt hjemmet som havde tilhøret Eili-Rodon.

Huset blev undersøgt, hvor de fandt at huset var helt rent, i samme stil som køkkenet i de tidligere ruiner.

I kælderen til huset stødte de på en flok (6) skeleter, iført fuld chainmail og bærende på rustne sværd, som angreb dem.

Efter en lang kamp (hvor et skelet bl.a. dræbte sig selv imod en låst dør) fandt de i hjørnet af det soveværelse som lå i kælderen, et lig, iført de lasede rester af en rød kåbe, og en stav som afgav en magisk aura.

De begravede resterne af liget i haven tilhørende huset, nærmest som en normal begravelse, og knogle-resterne af skeleterne blev også begravet i et lille hul.

Comments

iceforge

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.