Adeligt System

Det Adelige system kan variere fra nation til nation.

I Pax Regnum er følgende adeligt system i effekt:

(sorteret efter rang)
Titel Beskrivelse
Kongen Kongen er den øverste i det adelige system. Kongens efterfølger vælges fra prinse-standen og det ældste prins er førstevalg, medmindre den forhenværende konge har foreskrevet andet
Prins Prinserne kommer lige efter kongen i det adelige system. Dog har prinserne altid en adelig titel i addition til deres Prinse titel, som afgør hvilket område de har magt over. En Prins uden en anden adelig titel i addition, har mest symbolsk magt. Titlen som Prins opnåes typisk kun ved at være søn af kongen.
Dronning Kongens Hustru har denne titel og har høj adelig rang, uden yderligere magtbeføjelser. Dog fungere dronningen som øverste befalende ved Kongens Fravær i ikke-militære beslutninger
Prinsesse Kongens sønner har denne adelige titel. Magten ved titlen er mest symbolsk. Dog Vil Husbonden til den ældste Prinsesse blive Konge, hvis der ingen Prins er
Marshall Marshall er en adelig titel som tildeles til en anden adelig, typisk en Lensgreve. Marshallen har, ved kongens fravær, øverste befaling på militære-beslutninger.
Lensgreve En Greve som opkræver Lens fra et landområde og fungere som øverste domafsiger og beslutningstager på det område, en slags forlænget arm af Kongens magt. Titlen opnåes ved at være Greve og få tildelt eller arve et Lens område.
Greve En Greve som ikke har et Lens område. Titel opnåes ved forfremmelse ved en Lensgrevee eller kongens diskretion, eller igennem blod, som ved at være søn af en Lensgreve. Sønner af Grever uden Lensområde bliver Baroner. Title holdes også af de Grever som bestyrer et Lensområde under en anden Greve og dermed fungere som Lensbaron for Lensgreven
Grevinde Hustru til en Lensgreve eller en Greve. Mest symbolsk magt og beslutningsevner ved deres husbonds fravær, omfanget af denne magt ved fravær bestemmes af den enkelte Greve
Lensbaron En Lensbaron styre et mindre Lensområde under en Lensgreve og håndhæver Lensgrevens love og beslutninger på området og opkræver Lens
Baron Baroner styre mindre hærstyrker under Lensgrever eller Grever, og tiltider endda under Lensbaroner. Baroner vælges fra Ridder standen eller igennem blod fra Lensbaronener eller Grever.
Baronesse Hustru til en Lensbaron eller Baron. Symbolsk magt, undtagen ved Husbonds fravær
Ridder Riddere leder små enheder i krig eller udføre andre opgaver fra den adelige de står til ansvar under, for det meste enten en Baron eller Greve. Til tider bliver højere adelige nedgraderet til Ridder ved begåelsen af en forbrydelse
Bonde En som ikke har opnået nogen adelig stand, men ej heller har begået nogen forbrydelse. Til tider bliver adelige nedgraderet til stand af bonde ved seriøse forbrydelser
Dømt De som bønder som har begået en forbrydelse eller de adelige som har begået de mest seriøse forbrydelser, såsom imodgåelse af en af højere adelig rang.

Tilladelser.

Ved forskellige adelige rang har man tilladelser til at udføre forskellige ting.

Tabel følger

Tilbage til hovedsiden

Adeligt System

ARL iceforge