Drow krigen

Drow Krigen var den krig, som fulgte efter tilkomsten af Drows. Omstændighederne omkring hvorledes Drows som race pludseligt opstod er et mysterium, hvorom der findes mange forskellige teorier.

Men uanset hvorledes racen af Drows forholdsvist pludseligt opstod, så er følgerne deraf ikke nær så uklart.

Drows begyndte at føre en krig mod den race som de kom fra. Næsten en fjerdedel af alle elvere som levede på øen Drakman vendte sig i løbet af kort tid til at være mørke, tvistede og ondskabsfulde versioner af deres tidligere selv. Deres tidligere familie, elskede, venner og bekendte stod alle for skud, i hvad der blev kendt som starten på Drow Krigen.

Selvom Drows var i klart undertal i starten af krigen, var pludseligheden og voldsomheden af deres angreb som overvældende, og i forvirringen fik Drows hurtigt vendt populations tallende til egen fordel.

Inden for den første måned af Drow-krigen havde Drows overtaget Mort distriktet, med undtagelse af Tal-Mort, som stadigt var forsvaret af en mindre forskansning af Elvere, som havde søgt tilflugt der i vivaret.

Hath distriktet var mindre hårdt ramt og lederne af Hath Elverne havde hurtigt valgt at få flyttet alle op i Tal-Hath i bjergene, hvor den civile befolkning var i sikkerhed, forsvaret af 2 divisioner hærtrænede Elvere.

I Cael distriktet var ilden i fulde blus. Drows havde tidligt ransaget og lagt Tal-Cael i ruiner, men havde ikke fået slået Elvernes hær og i flere af byerne var der åben borgerkrig.

Gaen og Caeth distrikterne var i krig omkring Tal-Caeth og Aber-Caeth, hvor Drows hær var i flertal, men de stærkeste af Elvernes magere var stort set ikke berørt af Drow infektion og et fåtal af magerne holdte skans imod Drows.

Lederne som var Forskanset i Tal-Hath modtog reporter omkring situationen i de andre distrikter, og måtte sande, at de havde været heldigere end de fleste og valgt i en knivspidset situation, og sende en af deres 2 divisioner afsted for at hjælpe de nødstende i Tal-Mort.

Kampen ved Tal-Mort ved en militær fiasko for Elverne, da Drows nåede at overrande og dræbe de forskansede tropper før ankomsten af forstærkninger, og derfor havde fordelen af et forsvarsværk imod Elvernes division.

Efter at havde gennemgået store tab, besluttede en stærkt svækket division at flygte igennem Hath distriktet og forsøge at hjælpe i striden ved Caeth istedet for.

Med kun få regimenter tilbage, fik divisionen hjulpet magerne ved Caeth til at få slået Drows tilbage.

Imellemtiden vendte kampene i Cael til Drows fordel og de få overlevende Elver styrker flygtede til Tal-Hath og slog sig til den division som stadig succesfuldt forsvarede Tal-hath imod ethvert Drow offensiv.

Elverne var nu splittet i to forskansninger i hver sin ende af Drakmar og kæmpede imod en øjensynligt utrættelig fjende, som ikke kunne forhandles med.

De forskansede i Caeth tog et svært valg. De havde gå få magikere tilbage, men sendte en båd afsted med flere af dem ombord, som via deres magi kunne guide både sikkert forbi de skarpe og farlige rev omkring Caeth og sejle til menneskenes nationer og bede om hjælp. Dette blev fatalt for de elvere, som blev tilbage i Caeth, da muren som afgrænsede Caeth fra restenen af Drakmar faldt kort efter og de tilbageværende ikke havde nok styrke til at modsætte sig det efterfølgende frontale angreb fra Drows.

Elvernes sidste forskansing i Tal-Hath holdt i flere måneder imod Drows, og var ved at miste modet og håbet på, at der ville komme nogen redning, da menneskenes hære begyndte at ankomme til Drakmar i hærskibe.

Et hurtigt offensiv igennem Mort distriktet ledte menneskenes hære til Tal-Hath, hvor de forenede sig med Elverne og begyndte en systematisk rensning af Drakmar for Drows.

Dette offensiv gik forholdsvis let igennem, da Drows havde lagt de fleste forsvarsværker i ruiner, efter de mente at de havde tjent deres nytte, og derfor havde få let forsvarlige positioner imod det nye forstærkede offensiv.

Ved krigens slutning var Elvernes tal svundet fra over 100.000 til knap 5.000.

Uden nok til at selv at genopbygge deres land, accepterede de fleste Elvere tilbudet om asyl i de forskellige menneske-nationer, som havde assisteret imod Drows, dog blev et fåtal af Elverne tilbage på Drakmar, for stædige til at forlade deres hjemland.

Knap 30 år efter krigen ophørte alle beskeder til omverdenen fra disse elvere.

Tilbage til hovedsiden

Drow krigen

ARL iceforge