ARL

Session 6+7: <insert fancy title here>

Atter engang bliver resumet kortere en sædvanlig stil; Jeg har bare ikke haft tiden til det, hvor jeg også havde det i tankerne og det er derfor blevet lidt mere uklart i hukommelsen.

Session 6 startede med at Silcias var adskilt fra de andre i gruppen, bevistløs og i en fremmedsvaretægt, alt i mens resten af gruppen havde den tilsyneladende allierede til Silcias’s fangevoger, i deres varetægt.

Gruppen tog den bevisløse fange og slæbte ham med tilbage til huset, hvor han blev smidt henover Mogens.

Undersøgelse af området omkring huset, viste at en kamp havde fundet sted og da Silcias manglede, udledte de hurtigt at sporerene af kamp havde med ham at gøre og nogen slæbespor som ledte væk fra stedet blev fulgt.

Relativt hurtigt fik de indhentet Silcias’s tilfange-tager og fik ham hurtigt til at overgive sig.

Dette ledte til forhør af ham og derefter af hans makker, som de vækkede op og tog med sig til et afsides sted, så han kunne bekræfte de detaljer, som de havde fået af deres anden fange.

De fandt ud af at de tilsyneladende var udsendt af en kaldet “Byggeren” og ledte efter Sisma og havde overfaldet dem tilsyneladende fordi at de troede at vores gruppe troede mere omkring Sisma end gruppen faktisk vidste.

Under forhøret af den vækkede makker, observerede de noget, som lignede en båd drive ned af floden. Den virkede tom og da den kom tættere på, ligende det en tiltet bog, men helt tæt på, gik det op for dem, at det var en tønde som drev i vandet.

Silcias hoppede ud efter tønden, med et reb om livet, som blev holdt af Roland og Thorild, og prøvede at trække den store tønde ind til land, men blev overfaldet af en fiskemand, som var i vandet.

Han blev hurtigt trukket ind igen af Roland og Thorild, og kunne fortælle dem hvad der var sket.

Han observerede derudover at der på tønden var trykt ordet “olie”.

(Og jeg skal nok tilføje resten, men jeg er bare super træt lige nu og bliver helt forvirret over at skulle bruge “de” hele tiden, resten kommer i morgen)

Comments

iceforge

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.