Main Page

ARL campaignen

Her på siden vil i kunne finde alt relevant information til campaignen, både før spillestart og når spillet først er begyndt.

Setting

Vores eventyr starter på øen Drakmar, det tidligere elver-rige, som har lagt øde hen i lidt over 300 år som følge af Drow krigen.

Verdenen er low magic, forstået på den måde at kun få besidder gaven til magi; Langt fra alle præster(clerics) kan magi, der er få sorcerers og det er svært for wizards at finde læremestre, da magiens ædle kunst hovedsageligt førhen var Elvernes domæne og der kun er få Elvere tilbage nu. Det påvirker som sådan ikke jer system mæssigt, men magi bliver af mange, specielt bønder, set som værende utroligt mystisk og ofte noget man skal være mistænkelig overfor.

Derudover bruger campaignen standard guderne

Den præcise start lokation for vores eventyr er Novus Spes, en ny oprettet Bystat, som en forlængelse af et af kongeriet Pax Regnum.

Oprettelsen af Novus Spes på Drakmar er et modtræk fra Caspar Regnum, Kongen af Pax Regnum, på at Naslaks Rige har oprettet en by på Øen.

Grev Kenley Prodigus, søn af Lensgreven Kyne Prodigus, er blevet forfremmet til Lensgreve af Kongen og fået æren/ansvaret for, at en betragtelig del af Drakmar skal ende i Pax Regnum’s styre. Adeligt System

For at få folk med til Drakmar og hjælpe med opgaven, er adskillige initiativer sat i værks, med bemyndigelse fra Kongen selv.
  • Skat i det nye Lens område vil ikke finde sted i de første 5 år af bosættelsen.
  • Enhver som tager del af sikringen af landet for tronen, vil få rang af Ridder, med mulighed for forfremmelse til Baron eller endda Lensbaron under Lensgreve Kenley Prodigus, ved dennes diskretion. Dog skal enhver Lensbaron være i stand til at varetage sit Lensområde.
  • Fuld benådning for forhenværende lov-overtrædelser, hvis fanger ønsker frigivelse for at tage del af opgaverne, inklusiv hjælpning med driften af transport skibene til Drakmar
    • Dog ingen benådning til dem som har begået mord mod samme eller højere aldelig stand
  • Fri tildeling af Landbrugsområder til oprettelse af gårde.
  • Frit ejerforhold af fundne genstande i ruinerne af de tidligere Elverbyer.

Dette har fået mange fre Kongeriet Pax Regnum til at drage til Drakmar, deriblandt håbefulde grupper af Eventyrere, bønder, lave adelige og handlende som ser landet som endeløse muligheder.

Mange magiere håber derudover på, at kunne finde remidier i ruinerne af de tidligere Elverbyer, som kan være med til at forøge deres evner, genskabe magien som ædel kunst, eller hvad der nu er deres personlige motiv.

Character Generation

Reglerne for at lave en start character.

Punkt Regel
Attributes 32 point buy, stats under 8 giver 1 point for hver point stats er under 8, dog må max 2 points optjenes ved at sælge stats til under 8
Races Standard racerne fra Players Handbook
Classes Classes fra alle officielle udgivelser til DnD fra WotC
Level Første(1) Level
HP Modsat standard reglerne starter i med max HP fra 1 level + i slår HP fra Level 2 med det samme; Når man stiger til Level 2 får man ikke HP igen, da de er uddelt på forskud
Ting som ikke er på listen Følg standard reglerne

Players

Nuværende spillere som har vidst interesse til spillet:
Spillerens Navn Character
Jens Paaske Lantaraana
Johnni Thomsen Sigrid Endath
Tor Brisson Silcias
Alexander Aubert Roland
Mathias Pedersen Thorild

Main Page

ARL JensNP